CEZARY PAZURA - PROFIL OFICJALNY CEZARY PAZURA - PROFIL OFICJALNY CEZARY PAZURA - PROFIL OFICJALNY

KONTAKT

MANAGER:

EDYTA PAZURA
+48 607 827 777
edyta.pazura@nbt.com.pl

WSPÓŁPRACA - BILETOWANE IMPREZY KABARETOWE:

ALBERT PRODUCTION
+48 601 486 849
www.albert-art.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY:

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TREŚĆ ZAPYTANIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Next Big Thing Production Sp. z o.o. - Administratora Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam, do udziału w konkursach organizowanych przez Administratora oraz do przesłania mi autografu Cezarego Pazury. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Klauzuli Informacyjnej.
Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail edyta.pazura@nbt.com.pl. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody do czasu jej cofnięcia lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Moje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, m. in. usługi informatyczne, prawne, księgowe, administracyjne, pocztowe oraz organom porządkowym i administracyjnym, Sądom i Prokuraturze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.